EŅĢEĻI UN DĒMONI 

BIZNESĀ
vienīgā eneagrammas biznesa programma latviski
Pieteikties!
Padalīties!
Pačivināt!
Ieteikt!
Atzīmēt!
Pārsūtīt!
Motivācija. Kur ir tā poga, kas jānospiež, lai to palaistu? Tā ir tēma, kas uztrauc katru darba devēju. Kā būtu, ja jūsu rokās nonāktu unikāls instruments? Kā jūs to pielietotu? Aicinām to izmēģināt! Pirmais mācību kurss praktiskās personāla vadības pārstāvjiem. Tiem, no kuru ikdienas lēmumiem un darbības ir atkarīga uzņēmuma vērtīgākā resursa- cilvēku darboties spēja.
Nē, mēs nepiedāvājam šo kursu personāla atlases kompānijām. Nē, mēs nepiedāvājam šo kursu konsultantiem vai izaugsmes veicinātājiem. Mēs piedāvājam to reālā darba veicējiem.  Tiem, kam svarīgi optimizēt visus resursus un iegūt izcilu kvalitāti!
Pieteikties!

IEGUVUMS

 • Personāla atlases procesa optimizācija, jeb īstais cilvēks īstajā vietā.
 • Motivācijas programmas individualizācija, jeb poga, kas ir katram cilvēkam.
 • Darboties spējīgu komandu veidošana, jeb ikvienam roka jāpieliek.
 • Konfliktu optimizācija, jeb pasaki man, kas Tevi kaitina.
 • Pieredzējušu kolēģu atbalsta vide, jeb resursi līdzās.
 • Personiskā izaugsme, jeb  zinu, ko es varu.
Pieteikties!

 

"... Elitas vadīto apmācību laikā iegūtās prasmes, praktiskie risinājumi ir spējuši ļoti palīdzēt, gan pašiem darbiniekiem, gan uzņēmumam kopumā. Pirmkārt, mūsu uzņēmuma iekšējā pasaule ir spējusi pagriezties uz labāko pusi. Mēs jau vairs nekad nebūsim tādi kā iepriekš. Otrkārt, strauji ir uzlabojusies struktūrvienību mijiedarbība, kas nekavējoties ir atspoguļojusies uz mūsu rezultātiem, gan finansiāliem, gan personāla jautājumiem, piemēram, notiek personāla iesaistīšanas un darbinieku apmierinātības noteikšanas procesi..."

Žanna Fomina
veikalu tīkla "Dino Zoo" personāla daļas vadītāja

Programma balstīta uz eneagrammas metodi un atklāj tās biznesa iespējas, kuras dod prasme atpazīt ne tikai cilvēku, bet arī darba procesu raksturu. Šī ir unikāla metode, ko ar milzīgiem panākumiem var izmantot personāla vadībā, procesu vadībā, pārdošanā, kā arī klientu apkalpošanā. Tā ir uz risinājumu vērsta (solution focused) pieeja tiem, kam patiesi rūp sava uzņēmuma personāla produktivitāte, procesu efektivitāte, projektu jauda un resursu kapacitāte. Tas ir inovatīvs un radošs risinājums jūsu biznesam un personālam, kura rezultātus var novērtēt uzreiz. Šis ir instruments, kas palīdz jums sasniegt maksimālo rezultātu ar minimāliem ieguldījumiem.

PROGRAMMAS SATURS

Piedāvājam vairāku moduļu  mācības ar mērķi veidot noturīgas prasmes, kuras tiek praktiski integrētas dzīvē. Jums ir iespēja apmeklēt gan visus mācību moduļus, gan arī izvēlēties to, kurš tieši šobrīd ir visaktuālākais. Dalības nosacījums ir pamata zināšanas par eneagrammu (eneagrammas praktiķa kurss) un sava eneatipa zināšana.

1. modulis

20.-21.septembrī, 2018

Personāla plānošana, sludinājuma teksts

 • Kas mums ir vajadzīgs, ko mēs meklējam?
 • Kādas prasmes nepieciešamas?
 • Cilvēka tips, ko meklējam, kur to meklēt?

Dažādu uzvedības stratēģiju pielietošana

 • Eneatipu SWOT analīze, stiprās un vājās puses. 
 • Kompetenču un prasmju analīze. 
 • Vēlamo prasmju integrēšana  biznesā un darba procesos.
Pieteikties!

2. modulis

25.-26.oktobrī, 2018

Atlases process un intervija

 • Kādām pazīmēm pievērst uzmanību?

 • Atslēgas vārdi un uzvedības stratēģijas.

 • Ātrums, kvalitāte, izmaksas.

Eneatipa noteikšana

 • Eneatipu verbālās un neverbālās pazīmes.

 • Kopīgais un atšķirīgais dažādiem eneatipiem.

 • Kandidāta intervijas algoritms.

Pieteikties!

 

"...Inta ar vienkāršo, draudzīgo attieksmi pret klausītājiem radīja kopības sajūtu. Tika mazinātas bailes ielūkoties sevī un radās interese saprast arī līdzcilvēkus. Sarunai atvērās un sāka runāt pat tie klausītāji, kuri agrāk nekad nav runājuši par savām sajūtām..."

Iveta Ansone
AS "Sadales tīkls"  arodorganizācija

3. modulis

22.-23.novembrī, 2018

Darba attiecību un konfliktu vadība

 • Kā panākt uz rezultātu vērstu sadarbību?
 • Mentora profesionālā kvalitāte.
 • Kā atdalīt emocionālo no profesionālā?
 • Komandas veidošanas pamatprincipi.

Eneatipu attiecības darba vietā

 • Eneatipu apakštipi un apgūtās stratēģijas.
 • Došanas - ņemšanas princips.
 • Cilvēku savstarpējās attiecības.
 • Eneatipu SWOT analīze, iespējas un draudi.
Pieteikties!

4. modulis

13.-14.decembrī, 2018

Novērtēšana, motivācija, attīstība, karjera

 • Kā strādā vienota motivācijas sistēma? 
 • Pašmotivācija kā atslēga. 
 • Dažadas cilvēku uztveres programmas.
 • Veids kā saglabāt ekspertu un iegūt līderi

Eneatipu izaugsme un transformācija

 • Attīstības līmeņi
 • Motivācija dažādos attīstības līmeņos
 • Atgriezeniskā saite, novērtējums, kritika
 • Līderība, līderības stili un stratēģijas
Pieteikties!

 

"...Kopumā sadarbību ar Elitu vērtēju ļoti pozitīvi un noteikti iesaku tiem, kuri vēlas pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas ne tikai darba vietas/vides kontekstā, bet arī ir gatavi atklāt ko jaunu priekš sevis kā personības...." 

Elīna Aizpure
HR Supervisor, AS Riga Airport Commercial Development

PROGRAMMAS AUTORES UN PASNIEDZĒJAS

Inta Santa

Pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja/ koučs. Cilvēku attīstība ir interesējusi jau kopš 1996.gada, kad uzsākusi psiholoģijas studijas. Ar individuālo un komandu koučingu nodarbojas kopš 2010.gada un ir nokārtojusi starptautiski atzītu kouču akreditāciju- ACC. Eneagrammu iepazinusi 2012.gadā un kopš tā laika to studē, padziļinot savas zināšanas un slīpējot prasmes. Kopumā ir pavadījusi vairāk kā 300 stundu dažāda veida eneagrammas studijās. Regulāri seko jaunākajai literatūrai un iepazīst šīs jomas profesionālu pētnieku darbus. Kopš 2014.gada ir starptautiski sertificēta eneagrammas, koučinga un biznesa trenere. Šobrīd studē Junga analītisko psiholoģiju un paralēli tam kārto nākamā līmeņa PCC kouču akreditāciju.

Vairāk>>

Elita Kazaine 

Personāla vadības profesionālis, augstākā vadības līmeņa, biznesa un komandu koučs, biznesa treneris, institucionālās līderības eksperts, eneagrammas praktiķis (ICTA). Elita, savienojot teoriju ar praksi, uzņēmumu vadītājiem, personāla vadītājiem un komandu līderiem dod iespēju pašiem radīt savu maksimāli efektīvu komandu, ko veido maksimāli produktīvi darbinieki. Viņai ir ilggadēja praktiskā pieredze ar specializāciju: personāla un procesu vadība, atlase, pārmaiņas, krīzes menedžments, biznesa projektu vadība. Elita ir koučinga, konsultāciju un talantu vadības zīmola WellZone īpašniece.un sadarbojas uz līgumattiecību pamata ar uzņēmumiem, veicot personāla auditu, atlasi un nodrošina iekšējo talantu vadību.

Vairāk>>

29121884
intasanta@enneagramcoaching.lv
29105110
elita@wellzone.lv

"...Ar Intu pavadītais laiks ir to vērts! Ar lielu efektivitāti un kvalitāti- laiks tiek aizpildīts par visiem 100%..."

Aiga Zeltagrauda
Aizputes novada pašvaldības deputāte

Mācību norises vieta- Rīga
Mācības notiek reizi mēnesī ceturtdien un piektdien no plkst.10.00 līdz plkst.18.00
Dalības maksa
Piesakoties uz visiem 4 moduļiem 1000 eur +PVN
Atsevišķi katrs modulis 300 eur +PVN
1.modulis  20.-21.09.2018.
2.modulis  25.-26.10.2018.
3.modulis  22.-23.11.2018.
4.modulis  13.-14.12.2018.
 
Pieteikties!
Eneagrammas pamata kursu var apgūt:
1. Eneagrammas studiju grupa vasarā pie jūras (Liepāja/Saulkrasti: 09.-10.08.2018. un 23.-24.08.2018.)
2. Personības pilnveidošanas centrs  (Rīga)
3. Вектор роста (Balkrievija)
4. The Enneagram Institute (ASV)
Padalīties!
Pačivināt!
Ieteikt!
Atzīmēt!
Pārsūtīt
© 2018 Inta Santa un Elita Kazaine,  visas tiesības paturētas